Khách hàng vui lòng nhập số bill vào ô trên để tra cứu
Ví dụ: CP 123456

1. Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước.

– Tỷ lệ phụ phí: 20 %

– Các dịch vụ áp dụng:
+ Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước.
+ Dịch vụ chuyển phát tiết kiệm.
+ Dịch vụ phát trước 9h.

+ Dịch vụ chuyển phát hoả tốc, phát trong ngày, phát hẹn giờ.
+ Dịch vụ chuyển phát nhanh đảm bảo hồ sơ thầu.
+ Các dịch vụ gia tăng khác.

2. Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

– Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế ( International Express ): tỷ lệ phụ phí là 24%

– Dịch vụ chuyển phát quốc tế tiết kiệm (International Economy): tỷ lệ phụ phí là 25%