Khách hàng vui lòng nhập số bill vào ô trên để tra cứu
Ví dụ: CP 123456

Dịch vụ chuyển nhanh: 2-3 ngày;

Dịch vụ chuyển tiết kiệm: 6-7 ngày;

Dịch vụ chuyển siêu tiết kiệm: 12 ngày;

Dịch vụ vận chuyển đường biển giá rẻ: 15 ngày.

Cụ thể:

+ Đối với chứng từ gửi đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-2 ngày, đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-4 ngày.

+ Đối với hàng hóa gửi đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-3 ngày, đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-5 ngày.

+ Một số nước khu vực Trung Đông thời gian vận chuyển từ 4-6 ngày.