Khách hàng vui lòng nhập số bill vào ô trên để tra cứu
Ví dụ: CP 123456

Dịch vụ phát hàng thu tiền COD là một loại hình dịch vụ mới mà người gửi có thể để ủy thác cho Bưu điện thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi là hàng hóa và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.

Dịch vụ COD được quy định mức gửi tối đa cho một bưu gửi là 50 triệu đồng, thời hạn giá trị của phiếu chuyển tiền là 12 tháng, thời hạn để lưu giữ phiếu chuyển tiền tại bưu cục gốc để trả tiền là 06 tháng kể từ ngày phát hành. Người gửi, người nhận có quyền ủy quyền cho người khác nhận bưu gửi, nhận tiền và giải quyết các vấn đề khác phát sinh liên quan đến dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ này người gửi sẽ được bảo đảm về chất lượng hàng hóa, bưu gửi nếu bị hư hỏng hoặc mất mát.

Dịch vụ phát hàng thu tiền COD được CPN Sài Gòn áp dụng nhận gửi tới các trung tâm tỉnh, thành phố trên cả nước.


- Giá trị bưu gửi: là giá trị hàng hóa tính bằng tiền mà người gửi bưu gửi CPN Sài Gòn thu hộ ở người nhận.

- Mức giá tối đa cho 1 bưu gửi là: 50.000.000 đ