Khách hàng vui lòng nhập số bill vào ô trên để tra cứu
Ví dụ: CP 123456

Dịch vụ phát hàng có xác nhận là dịch vụ gia tăng được sử dụng kèm với các dịch vụ Bưu chính cơ bản khác. Khi phát bưu cục phát có trách nhiệm lấy xác nhận và dấu của người nhận (cơ quan nhận) trên mẫu phiếu giao hàng (do người gửi cung cấp) về số lượng, chủng loại,… của vật phẩm hàng hoá trong bưu gửi và gửi chứng từ giao nhận (theo ghi số sự vụ) về bưu cục gốc.

Dịch vụ phát hàng có xác nhận được áp dụng cho dịch vụ bưu phẩm phát tại địa chỉ trong phạm vi cả nước.

Tổng cước = cước dịch vụ cơ bản + cước giao hàng có xác nhận.

Trong đó:

- Cước dịch vụ cơ bản: là cước dịch vụ chuyển phát theo quy định Công ty.

- Cước giao hàng có xác nhận:5.000đ/bản xác nhận.

KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG: được thực hiện theo quy định của Công ty áp dụng cho các loại bưu gửi tương ứng.