Khách hàng vui lòng nhập số bill vào ô trên để tra cứu
Ví dụ: CP 123456

Dịch vụ chuyển phát nhanh hẹn giờ là dịch vụ chuyển phát hỏa tốc có xác định thời gian phát, khách hàng có thể yêu cầu phát bưu gửi trước thời gian công bố của dịch vụ chuyển phát hỏa tốc.

Dịch vụ CPN Sài Gòn Hẹn giờ được cung cấp tại địa bàn trung tâm các tỉnh, thành phố trong cả nước..

THỜI GIAN NHẬN VÀ PHÁT BƯU GỬI HẸN GIỜ:

Khu vực nội thành:

Nhận trước 10h00 – phát trước 14h00

Nhận trước 14h00 phát trước18h00

Ngoại thành và các tỉnh:

Với các tỉnh dưới 300km, nhận và phát trong vòng 4 - 12h đồng hồ.

Với các tỉnh trên 300km, nhận và phát trong vòng 8 - 24h đồng hồ.

Bảng cước chuyển phát hẹn giờ:

TRỌNG LƯỢNG (GR)

NỘI THÀNH

VNĐ

NGOẠI THÀNH VNĐ

DƯỚI 300K VNĐ

TRÊN 300 KM VNĐ

ĐẾN 2000

30.000

50.000

80.000

120.000

MỖI 1000 G TIẾP THEO(Phần lẻ làm tròn 1 kg)

500

1.000

2.000

5.000