Khách hàng vui lòng nhập số bill vào ô trên để tra cứu
Ví dụ: CP 123456

Bưu kiện thường là những kiện hàng nặng đựng vật phẩm hàng hoá.

Bưu kiện cồng kềnh là bưu kiện có hình thức hay nội dung đặc biệt hoặc không thể xếp chung cùng các bưu kiện khác, hoặc đòi hỏi cách thức bảo vệ riêng

+ Khối lượng:

– Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện gửi trong nước là: 31,5kg.

– Nếu vật phẩm không thể tách rời ra được có thể chấp nhận vượt mức quy định nhưng không quá 50kg.

– Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện gửi ra nước ngoài là: 31,5kg.

+ Kích thước bưu kiện:

– Kích thước lớn nhất (áp dụng cho cả Bưu kiện cồng kềnh): <=1,5m đối với một chiều kích thước bất kỳ hoặc <= 3m đối với tổng chiều dài + chu vi không đo qua chiều dài đó

– Kích thước nhỏ nhất với một mặt kích thước không nhỏ hơn 90mm x 140mm +- 2mm